การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ครู-บุคลากร ขยายผลการอบรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ..

Details
ครู-บุคลากร อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ครู-บุคลากร เข้ารับอบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพเด็กและผู้เรียน อบรมเรื่อง ..

Details
อบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 “การสอนลูกเสือ–เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษา”

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ..

Details
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.5,ป.6 แนะแนวเรียนต่อ ม.1

โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 เรื่อง การเตรียมตัวเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)..

Details
กิจกรรม“ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู–บุคลากร ” ครั้งที่ 38

“กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ภายใต้โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพเด็กและผู้เรียน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details