การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ) ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 -19.00 น. ณ ห้อง 207..

Details
ประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 – 19.00 น. โรงเรียนโสมาภา จัดการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6 ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. พร้อมรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน..

Details
ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา เปิดภาคเรียนรับทราบนโยบายโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. และ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น...

Details
อบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอน STEM วิทยากร โดย ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์

อบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง“ การจัดการเรียนการสอน STEM ” วิทยากร โดย ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์..

Details