การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.5,ป.6 แนะแนวเรียนต่อ ม.1

โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 เรื่อง การเตรียมตัวเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)..

Details
กิจกรรม“ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู–บุคลากร ” ครั้งที่ 38

“กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ภายใต้โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพเด็กและผู้เรียน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ) ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 -19.00 น. ณ ห้อง 207..

Details
ประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 – 19.00 น. โรงเรียนโสมาภา จัดการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6 ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. พร้อมรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน..

Details