กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษ เดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษ เดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีการเปิดสอนตุลาพาสนุก WOW…WOW ! ! 2 Course 2 Style..

Details
เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เข็มทิศ เงื่อนเชือก วิธีกางเต็นท์ ..

Details
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ (ห้องวิทย์) วันที่ 6 ส.ค. 62

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 - 13.20 น...

Details
กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 08.40 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา..

Details
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน..

Details