กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ไมโลมาจัดกิจกรรมศุกร์หรรษา วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ไมโลเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ จัดกิจกรรมสนุกๆ โดยการเปิดสอนคลินิกฟุตบอล ให้กับพี่ๆประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
ลูกเสือ – เนตรนารี เปิดกอง ตรวจเครื่องแต่งกาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ลูกเสือ – เนตรนารี ป.2- ป.6 ตรวจเครื่องแต่งกาย ระเบียบแถว และการนันทนาการ เวลา 10.30 - 12.20 น. ณ สนามอเนกประสงค์..

Details
กลุ่มอัจฉริยภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.3 – ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ซึ่งได้ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562..

Details
กิจกรรมพัฒนาทักษพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน ในและนอกหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน..

Details
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.10 น. ณ ลานอเนกประสงค์..

Details