กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ ปี 2561 ณ โรงเรียนโสมาภา โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน..

Details
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียน..

Details
ฝึกอบรมระเบียบวินัยและผู้นำให้กับลูกเสือ –เนตรนารี ป.4-ป.6

การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวใช้ในพิธีการสำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวมลูกเสือจำนวนมาก เพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ดังนั้น การได้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้ลูกเ..

Details
ลูกเสือ – เนตรนารี เปิดกองฝึกระเบียบแถว

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลูกเสือ – เนตรนารี ป.5-ป.6 ฝึกทบทวนการเดินสวนสนาม และระเบียบแถว..

Details
สอบคัดเลือกนักเรียนอัจฉริยภาพ ป.3-ป.6

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนโสมาภามีการทดสอบนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนกิจกรรมกลุ่มพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ..

Details