กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
Somapa English Camp 2017

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ..

Details
กิจกรรมเสริมพิเศษ เตรียมความพร้อม เมษายน (Summer Course)

ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ เตรียมความพร้อม (Summer Course) เดือนเมษายน 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร)..

Details
สงกรานต์โสมาภา เมษายน 2560 อนุบาล และ ประถมศึกษา (Summer Course)

วันที่ 7 เมษายน 2560 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ สืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานนต์" ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งวันสงกรานต์ 2560 ในปีนี้ตรงกับวันวันศุกร์ที่ 14 เมษายน เวลา 2 นาฬิกา 49 นาที 12 วินาที ..

Details
เวทีนี้เป็นของหนู ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถภายใต้ชื่อว่า “เวทีนี้เป็นของหนู” ปีการศึกษา ๒๕๕๙..

Details
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง..

Details