การเรียนการสอนหุ่นยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ Creative Robots Workshop สื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมตามกรอบแนวคิด STEM Education เด็กๆชอบเรียนวิชานี้มากๆ การเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1813264618723440Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.