พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 ? 10.10 น. ณ ลานอเนกประสงค์มีลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม และลูกเสือ -เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมเดินขบวนสวนสนาม โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นประธานในพิธี

       ด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนโสมาภา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย จึงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและร่วมพิธีสวนสนาม ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2201746269875271Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.