กลุ่มอัจฉริยภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.3 – ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ซึ่งได้ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 07.30 - 08.30 น. วิชาที่สอนมี ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2210523735664191Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.