เรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป ในกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

และกิจกรรมธรรมะในลานไทร เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. และศิษย์เก่าเชิญร่วมกิจกรรม “ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ปีที่ ๓๘” เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.




Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.