นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่จริง ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1-2/4 โดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/1 ไปทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ เรียนโครงงาน ผัก วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 ไปทัศนศึกษาบ้านขนมไทยรวมโชค เรียนโครงงาน สีของขนมไทย วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/3 ไปทัศนศึกษาสถาบันวิจัยพืชสวน เรียนโครงงาน ผลไม้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/4 ไปทัศนศึกษาฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เรียนโครงงาน ไข่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2258904140826150Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.