กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
      โรงเรียนโสมาภา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียน ครู-บุคลากร ได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติ ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และนำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2264949863554911Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.