กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา
           ด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกๆปี ทั้งภาครัฐเอกชน สถาบันหน่วยงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนม์ครบ 87 พรรษาและจัดกิจกรรม วันแม่ และในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนโสมาภา กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษาขึ้น ตามวันเวลาข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อแม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

นักเรียนรับเกียรติบัตร การแข่งขันในวันแม่ ตามหัวข้อดังนี้
1) การประกวดแข่งขันวาดภาพ Com หัวข้อ “หนูรักแม่ที่สุด” ระดับชั้น ป.1 - 3

2) การประกวดแข่งขันด้านการ์ตูน Comic ( เรื่องสั้นเกี่ยวกับแม่ )ระดับชั้น ป.4 - 6

3) การประกวดบรรยายภาพเกี่ยวกับแม่ หัวข้อ “รักแม่เสมอ” ระดับชั้น ป.4 - 5

4) การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “สองมือแม่” ระดับชั้น ป.5

5) การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “รักใดเล่าจะเท่ารักของแม่” ระดับชั้น ป.6

6) การแข่งขันศิลปะประดิษฐ์ (ภาพในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีแห่งผืนแผ่นดินแม่” ระดับชั้น ป.4-6
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2271801442869753Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.