งานแสดง Project ห้องเรียน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม งานแสดง Project ห้องเรียน IEP ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
        การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามนโยบายปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สู่มาตรฐานสากลและศตวรรษที่ 21 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน IEP ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 เรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน และคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2313013552081875Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.