นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ คลองเตย

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ คลองเตย เวลา 08.00- 15.30 น.
         โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียน จึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2318521871531043Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.