กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่าง เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนโสมาภา
        เนื่องด้วย โรงเรียนโสมาภา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต โดยจัดกิจกรรมธรรมะเด็กดีให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมอย่างง่าย และเรียนรู้การอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข โดยกำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และนำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2327596597290237Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.