กิจกรรมธรรมะในลานไทร วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมธรรมะในลานไทร มี ผู้บริหาร ครู-บุคลากร ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้่าร่วมกิจกรรม เวลา 07.00 -09.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ
          กิจกรรมธรรมะในลานไทร จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้สืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรธรรมะในลานไทร โรงเรียนโสมาภา เล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดประประโยชน์ และได้สืบสานประเพณีทางวิถีพุทธอีกด้วย อีกทั้ง เป็นทางเลือกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตร เนื่องจากติดภาระกิจการงาน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ตามโอกาสต่างๆ และตามบริบทของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา เช่น วันสำคัญทางศาสนาและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน, กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2343565069026723Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.