กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

?กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ? คณิตศาสตร์? ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 ณ ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง    
          โรงเรียนโสมาภา กำหนดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการฝึกให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขึ้น ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/somapa2activity/media_set­set=a.2435046480065884&type=3Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.