นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับผลการเรียน ในวันที่ 11 -12 ตุลาคม 2562

ณ ห้อง 106 เวลา 08.00 - 16.30 น. โรงเรียนโสมาภา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2387461307970432
Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.