ครู-บุคลากร ขยายผลการอบรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนกำหนด ให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาวิชาชีพมากกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี
          ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  ขยายผลการอบรม“ PLC,การจัดการเรียนรู้ วิชา Coding : การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ ,การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นด้วย สมาร์ทโฟน ” ในเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2440218232694739Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.