ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Welcome Back To School ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาพบรรยากาศนักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562  (โรงเรียนเลิกเรียนตามปกติ)
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2440365659346663Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.