กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.20 -11.10 โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย หัวข้อ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ขณะยืนและนั่ง ณ ห้องจริยะ 405
       โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและให้ความสำคัญกับความเป็นไทย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2457146081001954Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.