พิธีมอบตัวนักเรียนค่ายพัฒนาวิชาการ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

พิธีมอบตัวนักเรียน กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 – 20.00 น. ณ ห้อง 202 โรงเรียนโสมาภา
          กิจกรรมจะมีกำหนดการพิธีมอบตัวนักเรียนค่ายพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาในการประพฤติและปฏิบัติตนในการเรียนค่ายพัฒนาวิชาการ ในทุกเย็นวันศุกร์ถึงบ่ายวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ นักเรียนจะอยู่ค่ายพัฒนาวิชาการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2470697666313462Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.