ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแนะแนวการเตรียมลูกสู่ ป.1

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 – 19.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีการประชุมแนะแนวการเตรียมลูกสู่ ป.1 ของระดับชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ขั้นพื้นฐานที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1) เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) เพื่อให้เด็กคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ง่าย ๆ ได้ และโรงเรียนกำหนดจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบการเรียนการสอนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2470949706288258Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.