คนเก่งโสมาภา รับรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69,การทดสอบทางวิชาการ TOP GPA TEST

คนเก่งโสมาภา วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.40 -09.00 น. โรงเรียนโสมาภาได้มอบรางวัลนักเรียนที่ไปแข่งขันภายนอก และทดสอบทางด้านวิชาการ โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นผู้มอบรางวัล ดังมีรายการต่อไปนี้
1.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (วิชาภาษาไทย ,วิชาภาษาอังกฤษ)
2.การแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 จากผู้สมัครทั่วประเทศ
โรงเรียนขอแสดงยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยครับ.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2484699771579918Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.