กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “สานสัมพันธ์พ่อ – ลูก” ระดับปฐมวัย ปี 2562

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “สานสัมพันธ์พ่อ - ลูก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณเวที EQ โรงเรียนโสมาภา เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้ง แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2502066859843209Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.