เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ด.ญ.พิมพ์มาดา มณีวงค์ และด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์มาดา มณีวงค์ และด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีพร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลRate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.