ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ป.6) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา เป็นสนามสอบที่ 8 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ป.6) ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น.
          เนื่องด้วยศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์ประสานการทดสอบย่อยศูนย์ที่ 9 ซึ่งรับผิดชอบ เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง มีโรงเรียนในกลุ่ม 23 โรงเรียน 11 สนามสอบ และโรงเรียนโสมาภา เป็นสนามสอบที่ 8 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2635982076451686Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.