ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนากานต์ ฤทธิ์เนติกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเด็กหญิงคณัสวรรณ อุดมรัตนโกศล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ผ่าน MAC LEVEL+ จัดโดย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด
 Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.