โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ไว้ 3 จุด

โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ไว้ 3 จุด ณ บริเวณ บันได 1 บันได 2 และโรงอาหาร นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ทุกคน สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ตลอดเวลา
          ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยังอยู่ในสภาวะความเสี่ยง ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อภาวะ ความเสี่ยงดังกล่าว

โรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ที่นำรถเข้ามาจอด รับส่งนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อช่วยกันลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ด้วยความห่วงใยสุขภาพของ นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ทุกคน
Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.