กิจกรรมประเมินผล IEP SHOWTIME 2020 : Musical Grandeur

กิจกรรมประเมินผล IEP SHOWTIME ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
        ด้วยโรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น หรือ ห้องเรียน Intensive English Program ในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีกิจกรรม IEP SHOWTIME สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษา โดยแบ่งการแสดงเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบระดับชั้นอนุบาล 1-3 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. สำหรับนักเรียนชั้น อ.3/3, อ.3/2 , อ.3/1 , อ.1/1 , อ.1/2 , อ.2/1 , อ.2/2 , อ.2/3
รอบระดับชั้นประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. สำหรับนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.2/1 , ป.3/1 , ป.3/3 , ป.4/1 , ป.1/3
รอบที่ 2 เวลา 15.00 น. - 17.30 น. สำหรับนักเรียนชั้น ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 ,ป.1/2 , ป.2/2 , ป.3/2 , ป.4/2
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2653472198036007Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.