แจ้งงดเรียนเสริมพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เรื่อง แจ้งงดเรียนเสริมพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดูเอกสารเพิ่มเติม http://www.somapa.ac.th/form/Wed92622v71.pdfRate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.