เลื่อนการรับผลสอบ O-NETและผลการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่มีกำหนด

ขออภัยในความไม่สะดวก เลื่อนการรับผลสอบ O-NETและผลการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากโรงเรียนหยุดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั้งนี้โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณในความร่วมมือRate :

1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.