รายงานผลสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562เด็กหญิงปาณกวิน ธันธรา ชั้น ป.6/1 สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ,เด็กชายปารเมศ สิริวุฒิพงศ์ ชั้น ป.6/1 สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ
สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล >> สทศ <<  http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspxRate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.