อบรมสร้างสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ Weblogs หรือ Blogs

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 โรงเรียนโสมาภาได้จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ Weblogs หรือ Blogs และวิธีสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Apps Google Classroom,การสร้างห้องประชุมออนไลน์พร้อมสอนออนไลน์โดยใช้ Apps ZOOM Cloud Meetings ,การสร้างช่องพร้อมการอัพโหลดวิดีโอลง Youtube มีคุณครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 104-105
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2744104565639436Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.