มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนโสมาภา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนโสมาภา เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนโสมาภา“โสมาภา...เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ปกครองจากสถานการณ์ Covid-19
Rate :

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.