ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับชุดการเรียนรู้ ตรวจสอบชั้นเรียนใหม่ และรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ “โสมาภา....เราไม่ทิ้งกัน”

ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อรับชุดการเรียนรู้ ตรวจสอบชั้นเรียนใหม่ และรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ “โสมาภา....เราไม่ทิ้งกัน” ได้ที่ห้องอำนวยการในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 นหมายเหตุ ไม่มีการจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน 

ด้วยรักอย่าลืมพกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และรักษาระยะห่างทางสังคม
Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.