คนเก่งโสมาภา : ได้รับรางวัลที่ 1 และ 3 ประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ปี2556

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556    หัวข้อเรื่อง  “Zero  Waste  Save  the  World”  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2  คน  ดังนี้

1.ด.ญ.นัดตะวัน   ศักดิ์ศิริ  นักเรียนชั้น ป.6/3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ     ระดับประถมศึกษา ได้รับเงินรางวัล  2,500 บาท
2.ด.ช.ภูเพศ    คำโสภา   เบ็นสมัน  นักเรียนชั้น ป.6/5  รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประถมศึกษา ได้รับเงินรางวัล 1,000  บาท 

                   โดยมีรายเอียดกิจกรรมดังนี้  เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์  ประจำปี  2556  หัวข้อเรื่อง  “Zero  Waste  Save  the  World”  ระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม  2556  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน  นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ  การจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมหลายประเภท โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ในงานดังกล่าว  ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม  2556   ณ  คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ดูรูปภาพเพิ่มเติม (15รูป) คลิกที่นี่  https://www.facebook.com/somapanawamin/media_set­set=a.527863133953684.1073742042.100001900066632&type=1

รูปภาพ :  ไดร์ฟ Y - ภาพกิจกรรมโรงเรียนตลอดปีการศึกษาRate :

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 9 ครั้ง.