คลิป VDO รายการ Somapa Tv Guide รายการสาระดีๆ รอบรั้วโรงเรียนโสมาภา

คลิป VDO รายการ Somapa Tv Guide รายการสาระดีๆ รอบรั้วโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวบรวมภาพกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา    ในรูปแบบของคลิป VDO      โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6  ที่มีความสามารถทางด้านการพูด  และมีความมั่นใจในตนเองทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ   ดูคลิป VDO  You   tube คลิก http://www.youtube.com/results­search_query=somapa+tv+guide&sm=3Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.