ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.20 -11.10 โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย หัวข้อ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ขณะยืนและนั่ง ณ ห้องจริยะ 405 ..

Details
กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียน..

Details
กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ และลานไทร..

Details
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

รายการอาหารสำหรับครูและนักเรียน ประจำวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562..

Details
Pre-Test ป.2 และ ป.6 วิชาภาษาไทย ,วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 Pre-Test วิชาภาษาไทย ,วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.40-10.20 น...

Details