พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

21-24 ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ป.1 , ป.4 และนักเรียนเข้าใหม่ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
21-24 ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ป.1 , ป.4 และนักเรียนเข้าใหม่ 
เข้าชม : 123  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562