พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่ เรียนกิจกรรมเสิรมทักษะทุก ประเภท

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนกิจกรรมเสิรมทักษะทุก ประเภทพร้อมแฟ้มเช็ครายชื่อนักเรียนและกำหนดครูผู้สอน ครูผู้ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน
เข้าชม : 150  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562