ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

เริ่มเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
- เริ่มเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม)
- กิจกรรมวันตอต้านยาเสพติด(วันงดสูบบุหรี่โลก) มีการเดิน รณรงค์ (อนุบาล-ประถมศึกษา)

เข้าชม : 111  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562