พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ถ่ายรูปกับ U-Smile (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
-ถ่ายรูปกับ U-Smile
เข้าชม : 141  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ซ้อมความปลอดภัย ในโรงเรียน (ค.1)

เนื้อหากิจกรรม :

เข้าชม : 141  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562