พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มอัจฉริยภาพ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มอัจฉริยภาพ เวลา 18.00 - 19.00 น.
- กิจกรรมไหว้ครู (ประถมศึกษา)

เข้าชม : 201  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562