จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

เริ่มเรียนนักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
-เริ่มเรียนนักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ
- 17-28  กิจกรรม Engety OnTour 
- 17-26 สัปดาห์วันสุนทรภู่
- 17-20 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
- เริ่มแข่งขันกีฬาสี (ระดับประถมศึกษา)

เข้าชม : 124  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562