อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการยอดอัจฉริยสังคมศึกษา (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
- 24.28 กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการยอดอัจฉริยสังคมศึกษา
- 24-28 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
- 24-28 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงงาน ระดับอนุบาล 3

เข้าชม : 175  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562