จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )

1-5 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย (ค.1)
- 1-31 ดำเนินการแข่งขันต่างๆในกิจกรรมวันแม่(ระดัประถม) 
- 1.31 ดำเนินกิจกรรมพ่อแม่อาสา (ระดับประถมศึกษา) 
- 1-5 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงงาน ระดับอนุบาล 2 


เข้าชม : 82  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562