พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

3-5 แข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย (ร้อยแก้ว/ร้อยกรอง)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
3-5 แข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย (ร้อยแก้ว/ร้อยกรอง) 
เข้าชม : 145  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562