อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
- กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
เข้าชม : 141  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562