ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

สอบกลางภาค (ค.1/2562)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
สอบกลางภาค (ค.1/2562)(วันศุกร์ที่ 19 และวันจันทร์ที่ 
22 กรกฎาคม 2562)

เข้าชม : 118  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562